Joanot Martorell

Biografia

Joanot Martorell va néixer al voltant del 1413 i va morir el 1465. Pertanyia a una família de la petita noblesa de Gandia lligada a la cort de Martí l’Humà. La seva vida va transcórrer entre viatges per Europa i lluites cavalleresques, testimoniades en nombroses lletres de batalla. Va escriure la novel·la Flor de cavalleria i el relat Guillem de Varoic. Els últims cinc anys de la seva vida els va dedicar a la redacció del Tirant lo Blanc. Potser encara no del tot acabada, la va empenyorar «per cent reals» a Martí Joan de Galba, que la va donar a la impremta vint-i-cinc anys després de la mort de Martorell.