Dolors Oller Rovira

Biografia

Dolors Oller és catedràtica de Teoria de la Literatura de la Universitat Pompeu Fabra. Ha publicat tres obres de poètica i de reflexió literària i lingüística: La poesia de Rafel Masó (1980), La construcció del sentit (Empúries, 1986) i Virtuts textuals: Una tipologia de paraula poètica (1990). Ha tingut cura de l'antologia Deu poetes d'ara (1996) i de les miscel·lànies Carneriana: Josep Carner, vint-i-cinc anys després (1995) i Gabriel Ferrater, «in memoriam» (2001). Ha participat en diversos volums col·lectius, com Josep Carner: Llengua, prosa, poesia (Empúries, 1985), Curso de teoría de la literatura (1994) i Lecciones de Literatura Universal (1995). Col·labora en diverses publicacions de divulgació i crítica literària, i és membre de la junta directiva del PEN català, que ha presidit durant deu anys.

Llibres del l'autor