Jordi Royo Isach

Biografia

Jordi Royo i Isach, psicòleg i especialista en psicologia clínica, és vicepresident del Clúster Salut Mental Catalunya, cofundador de la Fundació Portal (patologia dual), de SEVIFIP (Violència filioparental) i soci d’honor de l’Associació d’Ex-drogodependents de Catalunya (AECGRIS). És col·laborador docent en diferents facultats de psicologia i medicina, per exemple al màster en Psicopatologia Clínica Infantojuvenil de la UAB (Hospital de Sant Pau), i col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació. Ha dirigit diversos estudis finançats per la Unió Europea. Va ser director dels serveis de drogodependències de la Diputació de Barcelona (1981-2000) i de l’Ajuntament de Badalona (2000-2010) i en l’actualitat és director clínic d’Amalgama7, atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies, des d’on ha impulsat un nou equipament clínic residencial adreçat a adolescents i joves (Escola Terapèutica) que és alhora una clínica, una escola, una casa de colònies i una residència d’estudiants.

(Web) www.amalgama7.com

Llibres del l'autor