Jordi Royo Isach

Biografia

Jordi Royo i Isach

Psicòleg i especialista en psicologia clínica, és vicepresident del Clúster Salut Mental Catalunya, cofundador de la Fundació Portal (patologia dual), de SEVIFIP (Violència filioparental) i soci d’honor de l’Associació d’Ex-drogodepenents de Catalunya (AEC-GRIS). És col·laborador docent en diferents facultats de psicologia i medicina, per exemple al màster en Psicopatologia Clínica Infantojuvenil de la UAB (Hospital de Sant Pau), i col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació.

Ha dirigit diversos estudis finançats per la Unió Europea. És autor i coautor de manuals bàsics, articles especialitzats, guies i material preventiu i llibres divulgatius, entre els quals Drogodependències: experiències d’intervenció a Catalunya (1998) i Els rebels del benestar (2008).

També és coautor i comissari d’exposicions itinerants sobre la prevenció del consum de drogues i la sida («Ciutadans? Ciutadans!»), i sobre la prevenció del consum de les drogues de síntesi («A tota pastilla»).

Va ser director dels serveis de drogodependències de la Diputació de Barcelona (1981-2000) i de l’Ajuntament de Badalona (2000-2010) i en l’actualitat és director clínic d’Amalgama7, atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies, des d’on ha impulsat un nou equipament clínic residencial adreçat a adolescents i joves (Escola Terapèutica) que és alhora una clínica, una escola, una casa de colònies i una residècia d’estudiants.

(Web) www.amalgama7.com

Llibres del l'autor